Na czym polega proces toczenia?

Toczenie jest to proces obróbki skrawaniem, gdzie obrabiany element mocuje się w uchwytach maszyny (tokarki). Następnie uchwyt wraz z elementem wprowadzany jest w ruch obrotowy zgodnie z osią obrotu elementu. Następnie narzędzie skrawające ściąga zewnętrzną warstwę materiału (toczenie). Możliwe jest także toczenie wewnętrzne tzw. wytaczanie. Przy każdym przejeździe, narzędzie ściąga część materiału nadając odpowiedni kształt. Produkt uboczny jaki powstaje podczas takiej obróbki nazywamy wiórem.

Jakie są rodzaje tocznia?

Toczenie możemy klasyfikować ze względu na różne kategorie. Najbardziej popularnym jest podział na kierunek posuwu. Wyróżniamy toczenie wzdłużne, gdzie nóż tokarski wykonuje ruch wzdłuż osi obrotu, poprzeczne, gdzie nóż tokarski wykonuje ruch prostopadle do osi obrotu, toczenie kopiowe, gdzie narzędzie skrawające wykonuje ruch na bazie wzornika oraz kształtowe, gdzie narzędzie ma kształt obrabianego elementu.

Poza tym toczenie możemy podzielić ze względu na:

– rodzaj narzędzia tnącego (toczenie punktowe, kształtowe oraz obwiedniowe),

– oś obrotu przedmiotu (toczenie poziome oraz pionowe),

– jakość obrobionej powierzchni (toczenie zgrubne, średnio dokładne, dokładne i wykańczające).

Czym cechuje się toczenie?

Toczenie CNC cechuje się bardzo wysoką dokładnością nawet do 0,02mm oraz powtarzalnością. Wytoczone elementy nie wymagają zazwyczaj dodatkowej obróbki.

Skupiamy się na obróbce metali w związku z czym najczęściej obrabianymi materiałami są stal czarna, stal nierdzewna oraz aluminium.


Toczenie CNC

– maksymalna średnica toczenia : 430 mm
– maksymalna długość toczenia : 860 mm
– długość w kłach : 990 mm

Toczenie CNC Warszawa

Toczenie CNC