Usługi frezowania

Na czym polega proces frezowania?

Frezowanie jest to proces obróbki skrawaniem, gdzie ruch główny (obrotowy) wykonywany jest przez narzędzie skrawające. Do frezowania zazwyczaj stosuje się narzędzia wieloostrzowe. Ruch posuwowy może wykonywać przedmiot obrabiany, przedmiot obrabiany wraz z narzędziem lub samo narzędzie. Frezowanie polega na oddzieleniu naddatku materiału w celu nadania obrabianemu elementowi wymaganego kształtu, konkretnych wymiarów oraz właściwości powierzchni. Podczas frezowania narzędzie ruchem obrotowym kształtuje materiał, który jest unieruchomiony.

Jakie są rodzaje frezowania?

Frezowanie możemy klasyfikować ze względu na kategorie podziału:

– kinematyczny,

– konstrukcyjny,

– technologiczny.

Frezowanie kinematyczne dzielimy na:

frezowanie współbieżne – narzędzie frezujące (ostrze) porusza się zgodnie z ruchem obrabianego przedmiotu. Zazwyczaj w tym przypadku jesteśmy w stanie uzyskać lepszą jakość powierzchni. Ostrza skrawające poddawane są mniejszym obciążeniom co skutkuje większą trwałością frezu, a co za tym idzie zwiększoną wydajnością frezowania.

frezowanie przeciwbieżne – w tym przypadku kierunek ruchu ostrzy skrawający jest przeciwny do kierunku ruchu obrabianego przedmiotu. Zwykle ta metoda powoduje większe zużycie frezów z powodu gromadzących się wiórów przed narzędziem podczas obróbki. Podwyższają one temperaturę w miejscu obróbki pomimo chłodzenia. Tego typu frezowanie przynosi pozytywne efekty (zmniejsza zużycia ostrza) podczas obróbki elementów o zróżnicowanej geometrii.  

Przy podziale konstrukcyjnym możemy wyróżnić frezowanie:

pełne – podczas frezowania obrabiane są jednocześnie trzy powierzchnie,

niepełne – podczas frezowania obrabiane są jednocześnie dwie powierzchnie,

swobodne – podczas frezowania obrabiana jest tylko jedna powierzchnia,

Przy podziale technologicznym możemy wyróżnić frezowanie:

walcowe (obwodowe) – oś obrotu freza jest równoległa do obrabianej powierzchni,

czołowe – frez obraca się prostopadle do obrabianej powierzchni,

skośne – oś obrotu freza jest pod kątem (innym jak 0˚ lub 90˚) obrabianej powierzchni.

Czym cechuje się frezowanie CNC?

Dzięki frezowaniu CNC jesteśmy w stanie wykonywać bardzo skomplikowane kształty, zachowując przy tym dużą dokładność zarówno wymiarową jak i powierzchniową. Dzięki frezarkom sterowanym numerycznie jesteśmy w stanie znacznie zmniejszyć czas produkcji elementu. Frezarki CNC zapewniają także maksymalną powtarzalność wykonywanych detali.


Frezowanie CNC

Powierzchnia stołu mocującego

1213 x 267 mm

Pole robocze

Oś X – 762mm
Oś Y – 305mm
Oś Z – 406mm